– I forbindelse med opstart af indedørstræningen tirsdag kl. 19.30-21.00 i Nordfynshallen i uge 43, så gøres det opmærksomt på at der ikke uddeles træningspoint-dagens spillerpoint i forbindelse med indefodbolden.

– Derimod vintertrænes der udendørs videre i Skovby torsdage kl. 17.30-19.30 og her starter den nye pointsæson pr. 1. november. Skulle vejrliget gøre at vi ikke skønner det forsvarligt at træne ( OG DER SKAL MEGET TIL ), så arrangeres der lidt indendørs hygge i klubhuset disse dage istedet for.

– Der arbejdes stadigvæk videre med nye gæstetrænere også her i vintertræningen. Den tidligere professionelle, 15 år i Belgien, Anders Nielsen har givet tilsagn om at ville være gæstetræner, dog er dato for dette endnu ikke fastlagt.

– Hvis tiden er til det kan det være vi når en enkelt træningskamp inden jul, men det afhænger om vi når at få Anders Nielsen på programmet inden jul/nytår.